Wspomnienie - inż. Zofia Jurkowska-Wieczorek

Inż. Zofia Jurkowska-Wieczorek urodzona w 1931 r. Ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej. W Zarządzie Łódzkiego Oddziału SITPChem od 1963 r.w tym wiceprezes Oddziału w latach 1981-1995 i sekretarz Oddziału w latach 2010 – 2014.

Za swoją postawę i działalność dla SITPChem i NOT była odznaczona: Honorową Odznaką SITPChem, Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego, uhonorowana była godnością Członka Honorowego Stowarzyszenia. Odznaczona również srebrną, złotą i diamentową Honorową Odznaką NOT.

Od ukończenia studiów pracowała w Zakładach Przemysłu Gumowego ” Stomil” na stanowiskach od produkcji do zastępcy dyrektora d/s obrotu.

Zosia była koleżeńska, bardzo lubiana i szanowana wszyscy ją bardzo cenili.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Zmarła w 2019 r.