Władzami Oddziału SITPChem są:

1. Walny Zjazd Oddziału SITPChem
2. Zarząd Oddziału SITPChem
3. Komisja Rewizyjna Oddziału SITPChem
4. Sąd Koleżeński

 

Zarząd Oddziału:

dr hab. inż. Anna Masek prof.uczelni – Prezes
dr hab. inż. Izabela Witońska prof.uczelni – Wiceprezes
prof.dr hab. inż. Marian Zaborski – Wiceprezes
inż. Barbara Rątczak – sekretarz
Maria Czajko – skarbnik
dr inż. Michał Binczarski – członek
inż. Jerzy Leo – członek
mgr Małgorzata Kędzierska – członek
mgr Dorota Wyjadłowska – członek

 

Komisja Rewizyjna:

Jadwiga Szymańska – przewodnicząca
Bożenna Luzak – z-ca przewodniczącej
mgr inż. Marzena Więcek – członek

 

Sąd Koleżeński:

mgr inż. Jarosław Ojrzanowski – przewodniczący
dr inż. Marek Kaźmierczak – za-ca przewodniczącego
mgr inż. Tadeusz Dubla – członek

 

     Wybory Prezesa Oddziału SITPChem, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu 10 dni od daty wyboru. Kadencja władz trwa 4 lata.

Zarząd, kadencja 2018-2022
Zarząd, kadencja 2018-2022
Zarząd, kadencja 1987-1991
Zarząd, kadencja 1987-1991