Organizacja

Władzami Oddziału SITPChem są:

1. Walny zjazd Oddziału SITPChem

2. Zarząd Oddziału SITPChem

3. Komisja Rewizyjna Oddziału SITPChem

4. Sąd Koleżński

Kadencja władz trwa 4 lata.

Wybory Prezesa Oddziału SITPChem , Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.

Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu 10 dni od daty wyboru.

 

Zarząd Oddziału:

Jerzy Leo – p.o. Prezesa
Marek Domoradzki – Wiceprezes
Krystyna Hyżewicz – Sekretarz
Maria Czajko – Skarbnik
Barbara Rątczak – Członek
Krystyna Kwietniak – Członek
Małgorzata Kędzierska – Członek
Maria Martyniuk
Dorota Wyjadłowska

Komisja Rewizyjna:
Anna Bartosz – Przewodnicząca
Jadwiga Szymańska
Bożenna Luzak

Sąd Koleżeński:
Tadeusz Dubla

Obecna kadencja 2018-2022.

Zarząd, kadencja 2018-2022
Zarząd, kadencja 2018-2022
Zarząd, kadencja 1987-1991
Zarząd, kadencja 1987-1991