Organizacja

Władzami Oddziału SITPChem są:
1. Walny Zjazd Oddziału SITPChem
2. Zarząd Oddziału SITPChem
3. Komisja Rewizyjna Oddziału SITPChem
4. Sąd Koleżeński

Zarząd Oddziału:
Jerzy Leo – p.o. prezesa
Marek Domoradzki – wiceprezes
Barbara Rątczak – sekretarz
Maria Czajko – skarbnik
Krystyna Hyżewicz – członek
Małgorzata Kędzierska – członek
Krystyna Kwietniak – członek
Dorota Wyjadłowska – członek

 

Komisja Rewizyjna:
Jadwiga Szymańska – przewodnicząca
Bożenna Luzak – członek
Marzena Więcek – członek

Sąd Koleżeński:
Tadeusz Dubla – przewodniczący
Jerzy Frieze – członek

Wybory Prezesa Oddziału SITPChem, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu 10 dni od daty wyboru. Kadencja władz trwa 4 lata.

Zarząd, kadencja 2018-2022
Zarząd, kadencja 2018-2022
Zarząd, kadencja 1987-1991
Zarząd, kadencja 1987-1991