Działalność

Od początku istnienia (1946 r.) Łódzki Oddział SITPChem działał w ramach statutu SITPChem.

Kierunkami działalności były:

Działalność wydawnicza

 • Pierwszym zadaniem było (1947-1950) opracowanie i wydanie Kalendarza Chemicznego, obejmującego zagadnienia niezbędne dla początkujących chemików.
 • W latach 2006-2014 opracowano do Słownika Zasłużonych Techników Polskich biogramy zasłużonych chemików z Łodzi: prof. Stanisław Kiełbasiński, prof. Edward Józefowicz, prof. Mieczysław Serwiński, doc.inż. Franciszek Kacprzak, prof. Wincenty Wojtkiewicz, mgr inż. Stanisław Pięta.

 

Współpraca z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi

Oddział od początku działał w strukturach NOT.

Członkowie Oddziału działają w strukturach Łódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych- NOT, jak również w pracach Zarządu Głównego SITPChem. Oddział prowadził ożywioną działalność z Łódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji.

W latach dziewięćdziesiątych Oddział intensywnie współpracował z sekcją Technologii Farmaceutycznej i Medycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Łodzi, organizując odczyty coroczne, konferencje naukowo-problemowe i wystawy preparatów medycznych.

Oddział brał czynny udział w Festiwalach Techniki, a następnie w Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki, wygłaszając odczyty i organizując kilkakrotnie wystawy witraży (autorstwa członka naszego Oddziału Kol. Jolanty Treli), które cieszyły się dużym powodzeniem.

 

Działalność odczytowa:

Była organizowana na forum innych stowarzyszeń, festiwalach i zebraniach ogólnych Oddziału. Najciekawsze w ciągu ostatnich lat były odczyty:

 • prof. Henryk Bem „Całun Turyński – prawda czy fausz”
 • prof.dr hab.inż. Iwona Szynkowska – „ Włos prawdę Ci powie”.
 • prof. Władysław Rzymski -„Kauczuk naturalny: nieco historii, stan obecny, a motoryzacja”
 • dr hab.inż. Marek Domoradzki prof.  – ” Dieta bezglutenowa i bezcukrowa”
 • dr hab.inż. Izabela Witońska – „Sekrety Znachorki Belli z ROD os”
 • mgr inż. Tadeusz Dubla – „ Z życia pszczół”

 

Działalność szkoleniowa i egzaminacyjna :

 • Przy Oddziale działa od 1989 r. Komisja Kwalifikacyjna URE, która prowadzi szkolenia i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne z zakresu energetyki.

 

Konkursy

 • W kadencji 1969 – 1971 zaczęto organizować konkursy : na najlepsze koło zakładowe, na podstawie sprawozdań rocznych i na najlepszą pracę dyplomową w technikach chemicznych w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu.
 • W latach 2009-2020 rozszerzono współpracę z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Zaczęto organizować Konkursy na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii Uczelni Łódzkich. Wyróżnione prace otrzymywały nagrody i były zgłaszane na Konkurs ogólnopolski organizowany przez Zarząd Główny SITPChem, gdzie również zdobywały nagrody i wyróżnienia.

 

Życie kulturalno- towarzyskie

 • Corocznie organizowane są wyjazdowe spotkania integracyjne, które stały się tradycją Oddziału i bardzo łączą członków. Na spotkaniach są wygłaszane odczyty popularno-naukowe, jest poczęstunek i część rozrywkowa.
 • Organizujemy również spotkania z seniorami naszego Oddziału.
 • W corocznych spotkaniach wigilijnych oprócz Zarządu Oddziału uczestniczą przedstawiciele Kół i seniorzy.

 

Pomoc koleżeńska

 • W ramach Funduszu Pomocy Koleżeńskiej udzielamy naszym członkom zapomóg i pożyczek.

Pionierzy

Oddział miał swoich „Pionierów”, którzy szczególnie wyróżnili się w pracach Stowarzyszenia. 

Poniżej przedstawiamy naszych „Pionierów”

Pionierzy Łódzkiego Oddziału

Alichniewicz Józef, inż.chemii
współzałożyciel Oddziału, pierwszy wiceprezes 1948,1950, prezes 1949, sekretarz 1951, w Zarzadzie Oddziału do końca 1951 r.

Bartosz Iwona, mgr chemii
w Zarządzie Oddziału od 1975 do 2010 r. W tym w latach 1981-2010 sekretarz Oddziału, od 2010 przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Gricuk Sergiusz, inż.chemii
współzałożyciel Oddziału,w Zarządzie Oddziału od 1946 do 1980, w tym wiceprezes 1958-1975, prezes Oddziału w latach 1950-1951 i 1975-1980.

Jurkowska-Wieczorek Zofia,inż.chemii
w Zarządzie Oddziału od 1963 r., w tym wiceprezes w latach 1981-1995 i sekretarz Oddziału w latach 2010-2014.

Kacprzak Franciszek, doc.inż.chemii
współzałożyciel Oddziału,w Zarządzie Oddziału od 1946 do 1980, w tym wiceprezes w 1957,1961-1962, 1975-1980, prezes Oddziału w latach 1955-1956, 1963-1971.

Kulczycki Eugeniusz, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1972 r. W tym wiceprezes w latach 1984-2008 i prezes Oddziału od 2008 r.

Kurant Bogdan, dr.chemii
w Zarządzie Oddziału w latach 1959-1966, w tym prezes Oddziału w latach 1963-1966

Ludwicki Zbigniew, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1958 do 1980, w tym wiceprezes w latach 1963-1972 i przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w latach 1973-1980

Zbigniew Olszewski, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1955 r.w tym sekretarz Oddziału w latach 1966-1971 r. I 1975-1980, wiceprezes Oddziału od 1981 r. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Otwinowski Zdzisław, inż.chemii
współzałożyciel Oddziału, pierwszy prezes Oddziału w okresie grudzień 1946-1947, w Zarządzie Oddziału do końca 1948 r.

Pięta Stanisław, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1975- do marca 2008 r.(do chwili śmierci) w tym wiceprezes w latach 1978-1981 i prezes Oddziału w latach 1981-2008

Tomaszewska Lidia
etatowa sekretarz Oddziału w latach 1949-1980, brała aktywny udział w działalności Oddziału poza swoim obowiązującym zakresem czynności.

Tomaszewski Ryszard, inż.chemii
w Zarządzie Oddziału w latach 1949-1977, w tym wiceprezes w 1954 r.i skarbnik Oddziału w latach 1949-1953 i w 1955-1977.

Integracje

Spotkania integracyjne 2016-2019

Seniorzy

Zebrania seniorów 2016-2019

Zebranie seniorów 2021

Witraże

Łódzki Festiwal Nauki Techniki, Sztuki 2017, autor: Jolanta Trela

Wspomnienia - inż. Zofia Jurkowska-Wieczorek

Inż. Zofia Jurkowska-Wieczorek urodzona w 1931 roku. Ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej. W Zarządzie Łódzkiego Oddziału SITPChem od 1963 r. w tym wiceprezes Oddziału w latach 1981-1995 i sekretarz Oddziału w latach 2010 – 2014.

Za swoją postawę i działalność dla SITPChem i NOT była odznaczona: Honorową Odznaką SITPChem, Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego, uhonorowana była godnością Członka Honorowego Stowarzyszenia. Odznaczona również srebrną, złotą i diamentową Honorową Odznaką NOT.

Od ukończenia studiów pracowała w Zakładach Przemysłu Gumowego ” Stomil” na stanowiskach od produkcji do zastępcy dyrektora d/s obrotu.

Zosia była koleżeńska, bardzo lubiana i szanowana wszyscy ją bardzo cenili. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zmarła w 2019 roku.

 

 

Mgr inż. Eugeniusz Kulczycki urodzony w  1932 roku na Polesiu.  Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkie; ukończył studia jako mgr inż. w specjalności barwniki i półprodukty, pracę zawodową rozpoczął w 1956 r. w Zakładach Przemysłu Barwników BORUTA w Zgierzu. W latach 1964-1966 kierował budową Oddziału Lanoliny w Łódzkich Zakładach Chemicznych; od 1966 r. był głównym technologiem w Spółdzielni Organika w Łodzi przekształconej potem w Zakłady Chemiczne Organika Argon w Łodzi, i tam był zastępcą dyrektora ds. technicznych; w 2002 r. przeszedł na emeryturę.

Eugeniusz Kulczycki był członkiem SITPChem od 1 października 1966 roku. Był prezesem zakładowego koła SITPChem; od 1972 roku członkiem Zarządu Oddziału SITPChem w Łodzi, a od 2008 roku, po śmierci nieodżałowanej pamięci kol. Stanisława Pięty, prezesem tego Oddziału. W latach 1984-2006 był członkiem ZG SITPChem; pracował w Komisji Nagród i Odznaczeń; był także członkiem Komisji Inwestycyjnej NOT oraz członkiem Łódzkiej Rady FSNT-NOT. Jego wybitne osiągniecia zawodowe i wspaniała praca społeczna w strukturach FSNT-NOT i SITPChem zaowocowała przyznaniem najważniejszych odznaczeń SITPChem – Medalu im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego (1995) i tytułem Honorowego Członka SITPChem (2002).

Obok pasji zawodowych, Eugeniusz Kulczycki był zapalonym turystą, odznaczonym Złotą Górską Odznaką turystyczną i Złotą Odznaką Turysty Pieszego.

Wraz ze śmiercią Eugeniusza Kulczyckiego zamknął się pewien etap w działalności Stowarzyszenia, której najważniejszymi animatorami byli znakomici inżynierowie i społecznicy. Jednak pozostał niezmierzony zakres możliwości dalszego wspólnego działania – swoisty testament Eugeniusza.

Dziękujemy Przyjacielu za czas poświęcony naszym wspólnym sprawom, za pomysły i działanie. Będziemy zawsze pamiętali!

Żegnaj zabierając ze sobą naszą wdzięczność i przyjaźń.

Zmarł w 2021 roku.