Kontakty

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Łodzi

Siedziba

Dom Technika
Plac Komuny Paryskiej 5 a, IV piętro, lokal 408
90 – 007 Łódź

 

Adres do korespondencji

SITPChem
Plac Komuny Paryskiej 5 a, lokal 408
90 – 007 Łódź

 

Adres e-mail

sitpchemlodz@wp.pl

 

Dane firmy

NIP: 725-10-01-070
REGON: 000671504-00142

 

Sekretariat

pracuje w następujące dni: 

 środy od 13-stej do 17-stej

                     oraz

piątki od 10-tej  do 14-stej

 

tel. 42 633 94 88
lub 601 286 466,  607 607 725

 

Rachunek bankowy

PKO BP I Oddział Łódź
Nr. konta: 98 1020 3352 0000 1602 0009 8616

Zarząd Główny SITPChem

Pobierz kontakt

Nasza lokalizacja