Pionierzy

Oddział miał swoich „Pionierów”, którzy szczególnie wyróżnili się w pracach Stowarzyszenia. 

Poniżej przedstawiamy naszych „Pionierów”

 

Pionierzy Łódzkiego Oddziału

Alichniewicz Józef, inż.chemii
współzałożyciel Oddziału, pierwszy wiceprezes 1948,1950, prezes 1949, sekretarz 1951, w Zarzadzie Oddziału do końca 1951 r.

Bartosz Iwona, mgr chemii
w Zarządzie Oddziału od 1975 do 2010 r. W tym w latach 1981-2010 sekretarz Oddziału, od 2010 przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Gricuk Sergiusz, inż.chemii
współzałożyciel Oddziału,w Zarządzie Oddziału od 1946 do 1980, w tym wiceprezes 1958-1975, prezes Oddziału w latach 1950-1951 i 1975-1980.

Jurkowska-Wieczorek Zofia,inż.chemii
w Zarządzie Oddziału od 1963 r., w tym wiceprezes w latach 1981-1995 i sekretarz Oddziału w latach 2010-2014.

Kacprzak Franciszek, doc.inż.chemii
współzałożyciel Oddziału,w Zarządzie Oddziału od 1946 do 1980, w tym wiceprezes w 1957,1961-1962, 1975-1980, prezes Oddziału w latach 1955-1956, 1963-1971.

Kulczycki Eugeniusz, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1972 r. W tym wiceprezes w latach 1984-2008 i prezes Oddziału od 2008 r.

Kurant Bogdan, dr.chemii
w Zarządzie Oddziału w latach 1959-1966, w tym prezes Oddziału w latach 1963-1966

Ludwicki Zbigniew, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1958 do 1980, w tym wiceprezes w latach 1963-1972 i przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w latach 1973-1980

Zbigniew Olszewski, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1955 r.w tym sekretarz Oddziału w latach 1966-1971 r. I 1975-1980, wiceprezes Oddziału od 1981 r. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Otwinowski Zdzisław, inż.chemii
współzałożyciel Oddziału, pierwszy prezes Oddziału w okresie grudzień 1946-1947, w Zarządzie Oddziału do końca 1948 r.

Pięta Stanisław, mgr inż. chemii
w Zarządzie Oddziału od 1975- do marca 2008 r.(do chwili śmierci) w tym wiceprezes w latach 1978-1981 i prezes Oddziału w latach 1981-2008

Tomaszewska Lidia
etatowa sekretarz Oddziału w latach 1949-1980, brała aktywny udział w działalności Oddziału poza swoim obowiązującym zakresem czynności.

Tomaszewski Ryszard, inż.chemii
w Zarządzie Oddziału w latach 1949-1977, w tym wiceprezes w 1954 r.i skarbnik Oddziału w latach 1949-1953 i w 1955-1977.